Nogayça 95: Quday’ga aşılgan terezeler (3)

Bu yuma tagı “QUDAY’GA AŞILGAN TEREZELER” baresinde söz bardıramız!

Nogayça 95: Quday’ga aşılgan terezeler (3)

Nogayça 95: Quday’ga aşılgan terezeler (3)

Quday’ga aşılgan   

Terezelerden bazısı em 

Nav aqıyqatlar bolgan:

Yer yüzüni tolturgan

Är bîrevi orduday, 

Tört yüz miñden ziyada

Taypalardıñ baresiniñ,   

Yanvarlar em ösimliktiñ,

Arzakı em suvretleri,   

Savatlarman kiyimleri,  

Äş mutılmay berilgen...

 

Är tayfadın baresiniñ 

Talimminen terhisi,  

Sav baresi em sasırmay, 

Aynı kepte ölşemmen     

Barabarca tüzetilgen...

 

Ziyadası är bîreviniñ  

Tedbir em tarbiyası,   

Bîrdemede körülgen...

 

Ene sosı aqıyqatlar,     

Alamat em azamatpan, 

Quday’ga aşılgan      

Üyken terezeler bolgan...

 

Körgenimiz nav aller,

Aynı kündey parlayberip

Äş şüphe bolmay em,

Quday’dıñ barlıgına, 

Bîr yaqtan bîrligine,  

Neşe deliller bolgan...

 

Är yaqlarga yetişken,    

Soñı bolmas qudretli,   

İlminiñ uşı bolmas,

Em de hikmet iyyesi     

Yaratuvşı’dan basqa,    

Kimdiñ haddi bar eken,       

Soñ derece yarasıq  

Bolgan nav idarege, 

Qarısıp qarıstırgan?

 

Nege desek bîrbîriniñ    

İşine kirip turgan 

Türlü türlü maqluqlardı,

Şeşit şeşit milletlerdi,     

İdare em tarbiyalap,  

Baresiniñ isini  

Köralmagan bîr qudret,   

Onlardan tek bîreviniñ  

İsine qarışalmagan...

 

Zaten bizim körgenimiz, 

Barı maqluq ne bolsa,

Sosınlardıñ baresinde, 

Qarışqandıng bîr ızı,

Ne bîr şatlaq ne bızıq,

Äş bîrevinde körülmegen...

 

Demek sav maqluqtıñ    

Barı idaresine, 

Tagı tarbiyasına,

Bîr Allah’tıñ tısında    

Tısqardan bîr qol, barmaq

Tiyalmagan qarışalmagan...

 

Endi basqa bîr tereze; 

Barı zatlar ne bolsa,

Bötende yanlı bolsa,

Baresi bîrdenbîrge,   

Qısqa zaman işinde,   

Äş yoqtan bar bolgan...

Em de sanatlı bolup  

Yahşı bîr suvretpen   

Naqışlı yaratılgan...

Bahar sosı manege,    

Yahşı bîr misal bolgan...

 

Tek, bizim bilgenimiz,   

Bîr zat tezoq bolgan bolsa,

Acelemen yasalsa;       

Bîr yaqtan tagı em 

Yasalgan maddeleri,     

Qıymatsız bolup tursa,

Yasalgan sosı zatlar,             

Barı keppen sanatında,

Yahşı sağlam bolmagan,        

Eksik em noqsan qalgan...

 

İnsan isi ene süytüp        

Yartı, noqsan bolgan alde,

Qudayyaratqanı zaman      

Bîr demede, bîrdenbîrge

Baresini yaratqansoy,         

Em sanatlı yasagan...

 

Bîr yaqtan em qarasaq,         

Maqluqlardı yasamaga,

Bîr köp alatpan barabar      

Neşe madde kerek bolgan...

 

Ene sosı qıyınlıqlar,      

Yahşılıqqa mani,    

Bîrer sebep bolsa tagı,

Barı maqluq ne bolsa 

Alamat bîr sanatpan 

Süslüce yaratılgan...

 

Barı sosı maqluqlardıñ,  

Em tezoq yaratılıp, 

Em de yahşı bolganı...

Soñsız küşte Allah’tıñ     

Barlıgına şehadet,     

Birligine işaret

Etken üyken delil bolgan...

 

Barediñ barı ali,     

Gayet parlaq bîr kepte, 

Nihayetsiz bîr qadir,

Nihayetsiz em hakim,  

Bar bolganı zaruri   

Bîr Allah’tı körsetken...

 

Är bîrevi mucize   

Bolgan barı maqluqlar,  

Sarsem, aciz em cahil

Tabiyatqa berilse,  

Aqıl tögereginden        

Hıylı erek qalıngan.     

 

Savlıqpan qalıñız!

 

Dr. Yusuf ALTINIŞIK

E-mail: altinisikyusuf@gmail.comBäyläneşle xäbärlär