U najhladnijim vodama sveta uspela zavijoriti tursku zastavu

U najhladnijim vodama sveta uspela zavijoriti tursku zastavu