Državljani Crne Gore bez viza mogu putovati u 100 država

Bez vize u Crnu Goru mogu ulaziti državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša, kao i nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja.

Državljani Crne Gore bez viza mogu putovati u 100 država

Crnogorski državljani, vlasnici običnih pasoša, mogu bez vize putovati u 100 zemlje sveta, dok nosioci diplomatskih i službenih isprava mogu putovati u 109 država, saopšteno je nakon sednice Vlade Crne Gore.

Kako je saopšteno iz Službe za odnose sa javnošću, u raspravi povodom usvajanja Informacije o viznoj politici, istaknuto je da Crna Gora, imajući u vidu potrebu usaglašavanja vizne politike s regulativama Evropske unije (EU), implementaciju Šengenskog akcionog plana i ispunjavanje privremenih merila u poglavlju 24, odgovorno realizuje obaveze koje proizilaze iz vizne liberalizacije. 

Bez vize u Crnu Goru mogu ulaziti državljani iz 104 države, nosioci običnih pasoša, kao i nosioci diplomatskih i službenih pasoša iz 111 zemalja. 

Iz Vlade su pojasnili da je, radi pojednostavljivanju procesa zaprimanja zahteva za vize iz zemalja u kojima Crna Gore nema svoje diplomatsko-konzularno predstavništvo, a čiji državljani su pokazali interesovanje za dolazak u Crnu Goru, kreiran online portal posredstvom kojeg je predviđena mogućnost apliciranja za crnogorsku vizu. 

Prema njihovim rečima, portal je, zaštićenom komunikacionom vezom, povezan sa Viznim informacionom sistemom (VIS), što obezbjeđuje sprovođenje zakonom definisanih procedura za izdavanje viza. 

"Do sada je VIS instaliran u 24 predstavništva, dok će se u narednom periodu raditi na njegovoj instalaciji i u preostalim predstavništvima", kaže se u saopštenju. 

Vlada je takođe na sedinci utvrdila osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma između vlada Crne Gore i Paragvaja o ukidanju viza za nosioce običnih, diplomatskih, službenih ili poslovnih pasoša. 

Pregovori će se još voditi sa Vladom Urugvaja o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša, kao i sa Vladom Kine o ukidanju viza za nosioce diplomatskih, službenih i poslovnih pasoša.

Crnogorska vlada je na sednici utvrdila i osnove za vođenje pregovora i zaključivanje sporazuma o saradnji između Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore sa ministarstvima Italije i Turske o viznim pitanjima i konzularnoj zaštiti u većem broju država u kojima Crna Gora nema konzularno predstavništvo.Povezane vesti