Srbija: "Kišna godina" uticaće na povećanje cena mleka i mlečnih proizvoda tokom zime

Većina stočara na području Pešteri i okolnih općina je počela da prikuplja seno sredinom augusta, sa pojavom perioda bez kišnih padavina

Srbija: "Kišna godina" uticaće na povećanje cena mleka i mlečnih proizvoda tokom zime

Na području Pešterske visoravni i opština u okruženje u prethodna tri meseca skoro svakog dana je padala kiša čime su otežani klimatski uslovi uticali na poljoprivrednu proizvodnju, javlja Anadolu Agency (AA).

Poljoprivredni radovi su pomereni za skoro dva meseca i ne pamti se da je bilo godina kada je sezona košenja počela ovako kasno. 

   Većina stočara sa tog područja je počela da prikuplja seno sredinom augusta, sa pojavom perioda bez kišnih padavina. 

Sa košenjem i prikupljanjem sena na Pešteri se inače, počinje sredinom juna, a ove godine se očekuje da će biti smanjen prinos i kvalitet sena, kao osnovne stočne hrane. Slično je i sa žitaricama čije je prikupljanje sa njiva je tek počelo. 

  Prema procenama Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici smanjenje popljoprovrednih prinosa ove godine će iznositi od 30 do 50 posto ali ono neće uticati na smanjenje stočnog fonda. 

  Kako ističe direktor Regionalnog centra za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici Esad Hodžić samo na području sjeničke opštine ima 80 hiljada kvadratnih hektara poljoprirednih povrišna od kojih je polovina pod pašnjacima i problem ovdašnjih poljoprivrednika je spremannje stočne hrane za zimu. 

  "Poljoprovredni proizvođači se bore raznim sredstvima, kosiće se sigurno do sredine septembra i prikupljati letina i usevi. Ima dovoljno livada i poljoprirednih površina. Mora se uložiti više napora za pripremu stočne hrane što će se odraziti na cenu poljoprivrednih proizvoda. Već je povećana cena stoke za dvadeset posto i biće skuplja proizvodnja mleka zimi, u odnosu na prošlu godinu", ističe Hodžić. 

  Prema njegovim rečima zbog nedostatka stočne hrane očekuje se da mleko i mlečni proizvodi tokom zime poskupe za trideset posto.

Hodžić navodi i da je bez obzira na aktuelne vremenske prilike stočni fond na području Sjenice i Pešteri sačuvan i ima oko 28 hiljada grla goveda, a sjenička i tutinska opština broje oko 60 hiljada ovaca. 

"Uprkos teško i kičnoj godini poljoprivredni proizvođači se bore da opstanu da tržištu i budu konkurentni na domaćem i stranom tržištu. Postoji ogroman potencijal za poljoprivrednu proizvodnju ali i tržište", ističe on i podvlači da su očekivanja da poljoprivreda uzme sve više mjesta u celokupnoj ekonomiji ovog područja. 

Hodžić podseća da je Pešter tradicionalno stočarski kraj u kojem su živele porodice sa više članova i da bez obzira što značaja broj ljudi odlazi na zapad, za Bosnu i Hrevegovinu ili neko drugo mesto, tradicija je da najmlađi sin ostane da živi na selu i tu zasnuje porodicu i nastavi da se bavi stočarstvom. 

"Budućnost Peštera je u stočarstvu", rekao je Hodžić. 

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici je otvoren i u svom sastavu ima laboratoriju za kontrolu kvaliteta mleka, mlečnih proizvoda, mesa i mesnih prerađevina. U akreditovanoj laboratitiji centra koji je otvoren uz podršku Evropske unije i opština Novi Pazar Tutin i Sjenica svakodnevno se vrši kontrola kvaliteta mleka, sira i pavlake. 

Regionalni centar za razvoj poljoprivrede i sela u Sjenici osnovan je 2011. godine i u svom sastavu ima obrazovno - konsultanski sektor sa Departmanom za biotehničke nauke Državnog univerziteta u Novom Pazaru (DUNP).

Sa tehnološkim sektorom, sa poljoprirednim mašinama Centar pruža usluge poljoprivrednicima i predstavja resursni centar za prehrambenu industriju koji nudi kombinovane laboratorijske, tehničke, edukativne, savetodavne usluge i usluge razvoja poslovanja.Povezane vesti