Evropska komisija dodelila BiH šest miliona eura za podršku u upravljanju migracijskim tokovima

Evropska komisija danas je usvojila specijalnu meru u vrednosti od šest miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima.

Evropska komisija dodelila BiH šest miliona eura za podršku u upravljanju migracijskim tokovima

Evropska komisija danas je usvojila specijalnu meru u vrednosti od šest miliona eura za podršku Bosni i Hercegovini u upravljanju migracijskim tokovima.

Sredstva EU će unaprediti kapacitete Bosne i Hercegovine za identifikaciju, registraciju i upućivanje državljana trećih zemalja koji prelaze granicu, osigurati smeštaj i osnovne usluge za izbeglice, azilante i migrante, te osnažiti kapacitete za kontrolu i nadzor granica, a na taj način će podržati i prevenciju i borbu protiv trgovine ljudima.

Sredstva se, kako je naglašeno iz Delegacije EU u BiH nadovezuju na iznos od 1,5 miliona eura koji je postao dostupan u junu kako bi BiH odgovorila na hitne humanitarne potrebe izbeglica i migranata.

Pored humanitarne pomoći, od 2007. godine Evropska komisija pružila je pomoć Bosni i Hercegovini u području migracija i upravljanju granicama u iznosu od 24,6 miliona eura. Od januara 2016. godine, Bosna i Hercegovina je također i korisnica regionalnog programa "Podrška zaštitno-osetljivom upravljanju migracijama" u vrednosti od osam miliona eura.Povezane vesti