Teret kojeg Izrael predstavlja za SAD-e

Analiza dekana Fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit, prof.dr. Kudreta Bulbula.

Teret kojeg Izrael predstavlja za SAD-e

Kada pogledamo na globalnu politiku SAD-a i ako je možemo kritikovati sa aspekta principijelnosti možemo lahko reći da sa zasniva na racionalnosti politike zasnovane na koristima. Kada pogledamo na politiku SAD-a prema Bliskom istoku ne možemo govoriti o bilo kakvim principima i čak možemo reći da SAD-e vode politiku koja je suprotna sa koristima američkog naroda.

Jer od kakve koristi sa principijelnog i materijalnog aspekta za američki narod ima odluka SAD-a da Jerusalem priznaju kao glavni grad Izraela i pored protivljenja gotovo svih zemalja na glasanju u UN-u. 

Isto tako postoji li i jedno racionalno objašnjenje u vezi ciljeva američke politike u Siriji.

Da li postoji logično objašnjenje što SAD-e pružaju podršku ogranku terorističke organizacije PKK u Siriji YPG-u, koju su i same proglasile terorističkom organizacijom?

Pretnje Turskoj

Američki predsednik Donald Trump je kao poslednje uputio pretnje Turskoj da će ukoliko Turska napadne na terorističku organizaciju YPG oštro napasti na ekonomiju Turske.

Naravno da Turska neće podleći pritisku SAD-a u dozvoliti postojanje terorističke organizacije na svojoj granici. Turska neće dozvoliti da teroristička organizacija koja već decenijama ostvaruje sve vrste terorističkih napada na turske institucije i turske civile formira takozvanu državnu upravu na granici sa Turskom. I pored pretećih poruka iz SAD-a, pošto Turska za cilj samo ima terorističke organizacije ne želi da zaoštrava odnose sa SAD-a. Ali naravno da Turska poseduje alternativna rešenja. Čak može doći i potpune promene o potpunim odnosima Turske i SAD-a. Ukoliko se nastave pretnje Turska čak u potpunosti može prekinuti odnose sa SAD-a. Jer ni Turska više nije nekadašnja Turska koja nije imala druge alternative.

Da li postoji racionalnost iracionalnosti SAD-a na Bliskom istoku?

Zbog toga ovdje automatski se postavlja pitanje zbog čega SAD vode iracionalnu politiku na Bliskom istoku koja se ne zasniava ni na kakvim principima i materijalnoj dobiti.

Zbog čega kao što je tu bio slučaj sa Jerusalemom deluje suprotno od celog sveta?

Zbog čega pruža podršku ogranku terorističke organizacije PKK u Siriji i ako zbog toga može izgubuti Tursku sa kojom je saveznica u NATO alijansi i sa kojom deluje zajedno na brojnim platformama. Zbog čega koristi nalčin komunikacije koji predstavlja opasnost za obične Turke, Kurde i Arape.   

Zbog čega stvara sliku SAD-a u svetu koje pružaju podršku terorističkim organizacijama. Zašto SAD same stvaraju imidža da pružaju podršku teroristima. Zbog čega?

Izraelski faktor

SAD sve izjave u vezi ovih tema zasnivaju na ISILu i Iranu. Ali ove izjave nisu uverljive.

I zbog toga vidimo da SAD u vezi politika u regiji se nalaze u kandžama i pod kontrolom Izraela. SAD u vezi Izraela vode iracionalnu politiku koja se kosi i sa interesom SAD-a. Ove politike najveću štetu nanose ustvari normalnom izraelskom narodu koji nije povezan sa cionistima.

Teret koji Izrael predstavlja za SAD-e

Zapostavljanje koristi SAD-a: u modernom dobu se ističe da države politike zasnivaju na koristima. Ali SAD kada se radi o Izraelu zaspostavljaju svoje nacionalne koristi.

Zapostavljanje univerzalnih vrijednosti poput pravde, slobode, ljudskih prava i uspostavljanja mira: Bezrezervna podrška okupatorskim politikama Izraela u očima cijeloga svijeta stavlja u poziciju saučesnika i širi se protivljenje SAD-a.

Zauzimanje stava protiv zemalja u regiji: Politika u regiji koja je zasnovana samo na podršci Izraelu i pretnjama za druge zemlje izaziva velike reakcije u regiji kako država tako i naroda koji ovdje žive.

Bezrezervna podrška SAD-a Izraelu samo doprinosi agresivnijem delovanju i okupatorskim politikama Izraela. Politike agresije i napadi Izraela koji dostižu nivo genocida izazivaju sve veću reakciju u svetu i utiču na povećanje antisemitizma.

Podrška SAD Izraelu povećava i rizik bezbednosti za Izrael jer ujedno rade na destabilizaciji cijele regije. Suprotno od toga umerenije politike bi doprinele miru i stabilnosti u regiji.

Zbog čega SAD nastavljaju sa ovom podrškom i ako će ova iracionalna politika podrške Izraelu na kratkoročnom i dugoročnom planu sigurno se negativno odraziti kako na Izrael tako i na SAD-e. I pored svih manipulacija izraelskog lobija nije logično da jedan od najvažnijih zemalja u svetu je pod kontrolom jedne male zemlje.Povezane vesti