Globalna perspektiva 22

Kome ili čemu "umereni islam"?

Globalna perspektiva 22

Globalna perspektiva 22

Analiza dekana Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

S vremena na vreme neki međunarodni centri moći i obaveštajne službe određenih zemalja pokušavaju da promene postojeću realnost sa nametanjem lažnog dnevnog reda i raznim manipulacijama. Ali istorija je pokazala da se istina ne može sakriti i da na kraju istina uvek izađe na videlo.

Jedan od konkretnih primera ovome su rasprave u vezi takozvanog „Umerenog Islama“. Dok posljednji razvoji na zapadu predstavljaju velike rizike za sam zapad ali i cijelo čovečanstvo, na dnevnom redu se konstantno vode rasprave o „umerenom Islamu“. Zapad, slično kao i prije 2. Svetskog rata kada su stalno vođene diskusije u vezi Jevreja, i sada ne vidi neonacističke i neofašističke pokrete na zapadu i dalje vodi rasprave u vezi umerenog islama. Oko 300 francuskih takozvanih intelektualaca je potpisalo deklaraciju sa kojom zahtevaju da se iz svete knjige Kuran i Kerima izbace neki delovi, koji prema njihovim tvrdnjama podstiču na nasilje i mržnju prema Jevrejima, koje u stvari predstavljaju bolesti zapadnih zemalja. Ali isti ti intelektualci šute naspram ilegalnog preseljenja ambasade SAD u Jerusalem i terorizmom i ubistvima Izraelske države nad palestinskim civilima u kojima je stradalo na stotine, a ranjeno više hiljada civila. A da li može biti veće nasilje, rasizam, neprijateljstvo prema čovečanstvu i islamu od gore navedenog slučaja. Ukoliko se pod izrazom „umerenog islama“ ima za cilj borba protiv svake vrste terorizma koji se koristi nasiljem u ime vere i koji ne poštuje nikakve humane, moralne, savesne i islamske vrednosti, onda svaka normalna osoba će podržati ovakvu vrstu borbe. Ali ovo nije potreba takozvanog „umerenog islama“ nego potreba borbe protiv terorizma. Terorizam je terorizam bez obzira od koga on dolazio. I zbog toga moramo sve ispravno definisati. Jer sve veće terorističke aktivnosti osoba hrišćanskog porijekla, koje se dešavaju u poslednje vreme, niko ne raspravlja pod imenom „umerenog hrišćanstva“. Isto tako nasilje i terorizam kojeg Izrael i pored velikog broja rezolucija UN-a desetljećima sprovodi nad Palestincima niko ne raspravlja u okviru potrebe za „umerenim judaizmom“. Kada pogledamo implementaciju definicije „umerenog islama“ vidimo jasno da se ovde ne radi o borbi protiv terorizma. Da je cilj osuda terorizma, ne bi bio problem da se utvrdi zajednički stav naspram borbe protiv terorizma.  

Kada pogledamo šta se dešava u realnosti i kada vidimo kako koja zemlja i obaveštajna organizacija deluju na terenu onda možemo lako reći da se izraz „umereni islam“ od strane imperijalističkih sila samo koristi kao izgovor za prikrivanje imperijalističkih namera za pljačkanje prirodnih resursa brojnih zemalja, te kao izgovor za okupaciju, ubistva, zulum, i prikrivanje progona brojnih naroda. Imperijalističke sile dok samo rade na realizaciji svojih interesa na bliskom istoku, u isto vreme optužuju ljude u regiji i njihove ideologije.

Naravno da se treba diskutovati zbog čega su stanovnici regije dopustili da ih imperijalističke sile iskorištavaju, ali ovde moramo i razotkriti igre i manipulacije istih sila u regiji.

Kada pogledamo na veze i oružje koje poseduju terorističke organizacije FETO, ISIL, PKK, PYD onda vidimo da one blisko sarađuju sa zapadnim obaveštajni organizacijama.

Neke zapadne zemlje blisko sarađuju sa autoritativnim režimima u muslimanskim zemljama i ako njihovi građani to nikada ne bi podržali. Iste te zemlje ne podržavaju ni jednu zemlju osim Izraela u regionu. Nemaju nikakve probleme da sarađuju sa režimom u Egiptu koji je izvršio masakar nad građanima Egipta. Isto tako sa velikom pohvalom govore o zemlji u kojoj je tek donesena odluka da žene mogu da voze automobil, dok na drugoj strani pokušavaju da kritikuju Tursku koja je prve izbore održala davne 1876 godine i koja je ženama pravo na glasanje i da budu birane dala 1934 godine puno ranije od većine zapadnih zemalja. Kada pogledamo na politike zapadnih zemalja one narode na Bliskom istoku, umjesto potomaka drevnih i naprednih civilizacija, pokušavaju da prikažu kao marginalne grupe, plemena, sektaške skupine koje stalno vode međusobne sukobe. Možda zbog toga dok hvale nedemokratske režime u Egiptu i nekim zalivskim zemljama, na drugoj strani pokušavaju da tursku vladu i predsednika Turske R.T.Erdogana koji imaju podršku većine građana pokažu kao lošim. Zbog toga kada pogledamo na implementacije nekih zapadnih zemalja onda možemo reći da oni umereni islam koriste kao definiciju za režime koji vrše torturu nad svojim narodom, a koji sa njima blisko sarađuju. Zajedno s tim sve uprave koje se protive tajnim operacijama i manipulacijama zapadnih zemalja nazivaju diktatorskim i autoritativnim, dok režime koje dopuštaju njihovo delovanje smatraju „umerenim“.

Ukratko rečeno ono što je „umereno“ za neke centre na zapadu predstavlja izdaju i zulum za građane u regionu.

Možda neki centri na zapadu smatraju da je profitabilnije podržati nelegalne režime i terorističke organizacije na Bliskom istoku. Ali na dugoročnom planu za sve strane na zapadu, koje podržavaju slobode i pluralizam,  bolje je da podrže vlade na bliskom istoku koju poseduju demokratske, pluralističke i slobode sisteme. I kada pogledamo iz te perspektive onda možemo lako reći da Turska koja je vekovima vladala u mir na Balkanu i Bliskom istoku u periodu koji je poznat i pod imenom „Pax Ottomana“ može u velikoj meri doprineti miru u regionu.Povezane vesti