Globalna perspektiva 10

Potreba za „umerenim zapadom“

Globalna perspektiva 10

Globalna perspektiva 10

Analiza dekana fakulteta političkih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit u Ankari prof.dr. Kuderta Bulbula.

Potreba za „umerenim zapadom“

Historija ukoliko iz nje izvučemo pouku može biti važna nauka za cijelo čovečanstvo. Ali nažalost većinom iz nje ne izvlačimo potrebnu pouku. Veoma brzo zaboravljamo događaje iz prošlosti, sve boli, ubistava i zulume. 

Od divljeg zapada do umerenog zapada

U prošlom veku zapad je izazvao dva Svetska rata, koji su izazvali više stradanja, prolijevanja krvi i suza, nego možda svi ratovi u prošlosti samo sa ciljem što veće kolonizacije i podele plena. Nakon ovih ratova, posebno nakon 2. svetskog rata, izvučena je pouka iz ovog krvavog rata i Evropa je ušla u period gde je počela sprovoditi politike sa proizvodnjom brojnih vrednosti. Politike o saradnji, međusobnom deljenju, razvoju sloboda i ljudskih prava, kao i demokratije koje su formirane u Evropskoj Uniji delimično su donele mir i blagostanje u Evropi.

Od umerenog zapada do divljeg zapada

Ali danas ponovo smo došli u stanje da idemo ka svetu koji se zasniva na opasnostima. Izjave SAD-a, Severne Koreje i Rusije kao da ukazuju na natjecanje ko ima više nuklearnog i hemijskog naoružanja i koja će zemlja prije pritisnuti dugme.

Na drugoj strani stanje po pitanju ljudskih prava, sloboda, pluralizma, slobode verovanja i poštovanja drugačijih načina života na zapadu sve više nazaduju. Svakim danom se povećana neprijateljstvo prema emigrantima i Islamu. Prema podacima njemačkog Ministarstva unutrašnjih poslova samo u Nemačkoj u 2017 godini ostvareno je 950 napada na muslimane. www.spiegel.de Govorimo o 950 napada samo u jednoj godini. Da je jedna desetina ovih napada ostvarena u jednoj istočnoj, latinskoj ili muslimanskoj  zemlji protiv hrišćana ili Jevreja, možete samo zamisliti kakva bi bila reakcija u svetu. Naravno da niko ne želi takvo nešto. Ali nažalost napadi na muslimane na zapadu se ne dešavaju samo u Njemačkoj. Ali većina ovih napada se prikriva. Predstavnici drugih naroda u zapadnim zemljama i SAD-a nikada se nisu osećali pod većom opasnosti nego sada.

Brojne zemlje u isto vreme otežavaju izdavanje dozvola za boravak za prognane i izbeglice, dok na drugoj strani kao da upućuju pozivnice članovima i ubicama brojnih terorističkih organizacija poput FETO, PKK i DHKPC da se kriju u njihovim zemljama. Da li postoji i jedno mesto gde teroristi mogu da nađu bolje utočište od ovih nekoliko zapadnih zemalja?

Na drugoj strani, sve više se vrši pritisak nad krugovima koji zastupaju slobode, pluralizam i demokratske principe na zapadu. Svakim danom se povećavaju glasovi rasističkih, fašističkih i neonacističkih političkih partija širom Evrope i mnoge od njih se nalaze u vladama zapadnih zemalja. Sve je više lidera u Evropi koji predstavljaju opasnost za manjine koje žive u tim zemljama, kao i za susedne zemlje.

Divlji zapad ili kraj historije

Pomislite da nuklearno oružje i hemijske bombe odjednom uđu pod kontrolu ovih ekstremnih uprava koje mogu izazvati nestanak cijelog čovečanstva. Kako će ovi ekstremni zapadni lideri koji politike zasnivaju na mržnji i diskriminaciji koristiti ovo oružje. Sama pomisao na to je zastrašujuća. Ova pomisao izaziva strah brojnih osoba. Oružje koje je korišteno u 1. i 2. Svetskom rat nije bilo razorno poput današnjeg oružja, a znamo kakvu je katastrofu izazvalo. Zbog toga ukoliko današnje oružje pređe u ruke ovih ekstremnih struja, to bi značilo izdavanje pozivnice za sudnji dan. Neki futuristi već su sada počeli da pišu scenarije o sudnjem danu.

Svi oni koji danas pokušavaju da unište raznolikosti u zemljama u kojima žive i koji pozitivno gledaju na kršenja ljudskih prava, sloboda i univerzalnih vrednosti, da li će oni biti mirni nakon svega. Historija nam pokazuje da neće. Jer vidimo kako su osobe sa ovakvim razmišljanjima nakon genocida nad jevrejima izazvali ratove i sukobe u svetu.

Potreba za umerenim zapadom

U periodu kada je opasnost koju izazivaju poslednji trendovi na zapadu tako hitna i ozbiljna i dalje se ne vode rasprave o potrebi umerenog zapada nego umerenog Islama. Umereni Islam je tema jednog drugog programa ali radikalni i ekstremni razvoji u Evropi i Americi izazivaju zabrinutost cijelog čovečanstva. Ove ekstremne struje ne predstavljaju opasnost samo za ove zemlje nego za celo čovečanstvo. I jačanje ekstremnih rasističkih desničarskih partija i slabljenje partija koja zastupaju političke centre širom Evrope ne predstavlja samo opasnost za Evropu. Jer u prošlosti smo imali prilike da vidimo šta može da uradi Evropa koja je pod kontrolom radikalnih struja. Zbog toga svi koji se zastupaju za  slobode i mir u svetu moraju raditi za uspostavljanje umerene Evrope za mir i u svetu.Povezane vesti