Globalna perspektiva 04

Globalna perspektiva 04/ Sirija- lakmusova hartija za čovečanstvo - analiza dekana Fakulteta društvenih nauka na univerzitetu Yildirim Beyazit prof.dr. Kudreta Bulbula.

Globalna perspektiva 04

Globalna perspektiva 04

Nekada izvučemo važne pouke iz teških požrtvovanja. I na kraju kažete da Bog da nismo doživjeli ove teške trenutke i morali da izvučemo ove pouke. Ovo možda možemo najviše reći za krizu u Siriji koja je do sada izazvala brojne bolne trenutke i pouke. Arapsko proljeće je imalo veliki utjecaj i na Siriju zajedno sa ostalim brojnim zatvorenim društvima u regiji. Narod Sirije, koji se nakon više decenije pritiska i torture pobunio protiv režima, susreo se sa oštrom reakcijom režima koji umjesto da shvati zahtjeve naroda je odlučio da uguši pobunu na najkrvaviji način.

Vrednosti EU su se utopile u Mediteranu

Aktivno učestvovanje iranskih vojnika u sukobima u Iranu, podrška Rusije režimu Bešara Esada i pasivne politike zapadnih zemalja, uticali su da rat u Siriji preraste u dugogodišnji građanski rat sa brojnim žrtvama. Na stotine hiljada osoba je ubijeno i poginulo. Više miliona osoba je moralo da napusti zemlju. Zemlje EU sve dok brojne izbjeglice iz Sirije nisu stigle do njihovih granica nisu se uopće interesirale za rat u Siriji. Reakcije koje su se vidjele širom Evrope kada su se pojavile veliku grupe izbjeglica predstavljale su sramotu za cijelo čovječanstvo. Zemlje EU koje su kritizirale druge zemlje po pitanju ljudskih prava, ravnopravnosti, sloboda i prava na život, pale su na prvom ozbiljnom ispitu po pitanju ovih vrijednosti. Prema njima izbjeglice nemaju pravo na ove vrijednosti i nisu osobe koje su vrijedne ovih vrijednosti. Jedini problem zapadnih zemalja je bio kako da spriječe dolazaka izbjeglica na zapad. I zbog toga možemo reći da su zajedno sa bebom Aylan na obalama se utopile i sve vrijednosti EU.

Turska: Zemlja koja ostvaruje bitan doprinos Evropskoj demokraciji

Zamislite samo kako bi bilo da su Turska, Jordan i Libanon se ponašale poput zemalja EU i da su zatvorile granice za izbjeglice i vrijednosti čovječanstva. Onda bi se više miliona izbjeglica pojavilo pred vratima EU. Ukoliko uzmemo u obzir da je i mali broj izbjeglica koji su trenutno stigli do Evrope izazvali brojne reakcije i bili meta nehumanog tretmana, te uticali na jačanje fašističkih i nacističkih političkih struja, onda bi veći broj izbjeglica izazvao puno veću krizu po pitanju vrijednosti i humanosti u EU.

U Turskoj i ako je zemlja primila oko 3.5 milijuna izbjeglica iz Sirije i koja je objavila da će nastaviti sa sprovodi politiku otvorenih vrata za izbjeglice, povećava se broj glasova vladajuće partije na izborima koja sprovodi ovu politiku. Samo grad Kilis je ugostio više izbjeglica iz Sirije nego većina zemalja EU. Izjava guvernera grada Kilisa nakon što je jedna zemlja EU objavila da može primiti 130 izbjeglica, da on ugosti više izbjeglica u svojoj kući najbolje pokazuje gostoprimstvo Turska prema izbjeglicama.

U Evropi političke stranke sa politikama protiv emigranata, izbjeglica, stranaca i Islama pokušavaju da povećaju broj svojih glasova na izborima.  U Austriji na izborima je pobijedila politička partija koja je obećala implementaciju politike po imenu „Nula izbjeglica“.

U brojnim evropskim zemljama zabilježeno je jačanje fašističkih i nacističkih političkih partija. U nekim zemalja se čak nalaze u vladajućim koalicijama. Na drugoj strani imamo i radikalizaciju desničarskih i ljevičarskih partija kako bi spriječile jačanje ekstremne desnice.

Ova kriza vrijednosti u Evropi, koja se svakim danom sve više zatvara u sebe, sa sobom nove velike rizike za cijeli svijet. Ukoliko i dalje umjerene stranke u Evropi dolaze na vlast, to je zahvaljujući Turskoj i drugim regionalnim zemljama koje ulažu velike i nadljudske napore po pitanju izbjeglica.

Veoma mali broj izbjeglica u Iranu i Zaljevskim zemljama je jedna druga tema koja se mora detaljno razmatrati.

Prljava propaganda protiv operacije Maslinova grana...        

U trenutnoj situaciji i ako je ISIL pobijeđen u Siriji globalni akteri vode politike kao da žele da se produbi kriza u Siriji. I nažalost ovo nije samo stanje u Siriji, slično stanje se dešava u Afganistanu, Iraku, Libiji i Siriji i svim zemljama u kojima su se desile intervencije međunarodnih koalicija. Sve ove zemlje su zapale u teže stanje i povećao se broj stradanja, suza i velikih migracija. Najveći ceh za ova razaranja su platite baš te zemlje koje su opljačkane i razorene. Zbog toga za rješavanje problema trebaju se formirati regionalne koalicije, a ne međunarodne koje nemaju šta da izgube.

Primjera radi, pružanje velika pomoć u oružju od strane SAD-a za terorističku organizaciju PYD/YPG i pored toga što je regija očišćena od ISIL-a izazvalo je oštru reakciju Turske. Jer PKK i PYD su terorističke organizacije koje su izazvale stradanje više desetina tisuća osoba u Turskoj i regiji. Zbog toga predstavljanje ove organizacije kao pogranične sile od strane SAD-a, naišlo je na oštro reakciju Turske. Turska je pokrenula operaciju Maslinova grana kako bi zaštitila svoju bezbjednost, regionalnu stabilnost i kako bi oslobodila regionalne narode od okupacije terorističke organizacije.

Ova legitimna operacija Turska na drugoj strani izaziva negodovanja nekih centara. Jedan od glavnih ciljeva operacije Maslinova grana je zaštita teritorijalne cjelovitosti Sirije. Jer cilj ove terorističke organizacije je formiranje koridora do Mediterana i posjela Sirije.

Na drugoj strani neki pokušavaju da prikažu operaciju Turske kao operaciju protiv kurdskog naroda. Isto kao što operacija Amerike protiv Usama bin Ladena nije bila operacija protiv Arapa, tako ni operacija Turske nije protiv Kurda. Turska neće dopustiti da se uz njenu granicu uspostavi regija u kojoj će kontrola biti u rukama teroristička organizacije. Al vrlo dobro se zna da su terorističke organizacije PKK i njen ogranak u Siriji PYD najveću štetu ustvari i nanijele kurdskom narodu koji živi u regiji.

PYD YPG vrši etničko čišćenje u regiji nad Kurdima, Arapima, Turkmenija i nemuslimanskim narodima u regiji. Više milijuna osobe koje su izbjegle iz ove regije žive u Turskoj i drugim regionalnim zemalja. I prvo pitanje koje se treba postaviti je zašto se u ovim regijama u kojim PYD djeluje uz potporu SAD-e ne dopušta povratak lokalnog stanovništva.

Operacija Turske će otvoriti i vrata lokalnom stanovništvu da se vrati na svoja ognjišta.

Svi ratovi će se jednoj dana okončati. Ali ovo što je najvažnije kada pogledamo unatrag kakve ćemo vrijednost ostaviti budućim generacijama.Povezane vesti