VIDEO - Xhamia e Gazi Ahmetit në Stamboll

Xhamia e Gazi Ahmet Pashait ndodhet në Stamboll. Pamjet e bukura të kësaj xhamie janë të shoqëruara me ajetet 1-6 të sures Mulk të Kuranit Famëlartë. 


Fjalët Kyçe: Kuran , Mulk , sure , Turqi , Stamboll , Gazi Ahmet Pashai , xhami