VIDEO-Xhamia Alltunizade (Altunizade Camii)

Në shoqërinë e ajeteve 261-264 të sures Bakara nga Kur’ani fisnik të kënduar nga hafiz Kani Karaxha ju ftojmë të bëni një shëtitje virtuale në xhaminë Altunizade që ndodhet në lagjen me të njëjtën emër në nënprefekturën Yskydar të Stambollit. Xhamia është ndërtuar në vitin 1282 nga Haxhi Ismail Zyhty Pasha dhe ndodhet në vendin ku bashkohen rruga Kuçuk Çamlica dhe Tophanelioglu-Kosuyolu. Është e ndërtuar në planin katror dhe ka vetëm një kube të vendosur mbi 4 harqe. Minarja që ndodhet në anën e djathtë të saj është e ndërtuar nga guri i gdhendur. Pjesa e ndarë për gra është e ndërtuar në formë të ballkonit. Muret e xhamisë janë të zbukuruara me punimet kaligrafike të mjeshtrit të madh Ismail Efendiut.Në shoqërinë e ajeteve 261-264 të sures Bakara nga Kur’ani fisnik të kënduar nga hafiz Kani Karaxha ju ftojmë të bëni një shëtitje virtuale në xhaminë Altunizade që ndodhet në lagjen me të njëjtën emër në nënprefekturën Yskydar të Stambollit. Xhamia është ndërtuar në vitin 1282 nga Haxhi Ismail Zyhty Pasha dhe ndodhet në vendin ku bashkohen rruga Kuçuk Çamlica dhe Tophanelioglu-Kosuyolu. Është e ndërtuar në planin katror dhe ka vetëm një kube të vendosur mbi 4 harqe. Minarja që ndodhet në anën e djathtë të saj është e ndërtuar nga guri i gdhendur. Pjesa e ndarë për gra është e ndërtuar në formë të ballkonit. Muret e xhamisë janë të zbukuruara me punimet kaligrafike të mjeshtrit të madh Ismail Efendiut.