Eklipsi diellor në Amerikën Latine

Në qytetet e Amerikës Latine njerëzit u mblodhën për të parë eklipsin e plotë diellor, një fenomen që ndodh pothuajse një herë në 100 vjet dhe ku dielli fshihet i tëri pas hënës.