Harta e re rrugore e ekonomisë turke

Harta e re rrugore e ekonomisë turke

Është publikuar edhe programi afatmesëm për periudhën trevjeçare 2018-2020, e cila përfshinë hartën rrugore dhe objektivat e përcaktuara për këtë periudhë.