Agjenda Ballkanike-Rrënjët e zhvillimit të dobët të ekonomive ballkanike

Agjenda Ballkanike-Rrënjët e zhvillimit të dobët të ekonomive ballkanike

Me ndikimin e revolucioneve politike dhe industriale, gjatë viteve 1770-1914, bota dëshmoi përparime të rëndësishme social-ekonomike. Por për fat të keq ndikimi i këtij përparimi nuk u pasqyruan në mënyrë të barabartë në botë.