PODCAST - Rriten pensionet në Kosovë, por pensionistët kërkojnë edhe banja termale

PODCAST - Rriten pensionet në Kosovë, por pensionistët kërkojnë edhe banja termale

Qeveria miratoi vendimin për rritjen e pensionit kontributpagues të moshës sipas përgatitjes shkollore. Nga 140 euro pensioni rritet në 158 euro. Por, pensionistët kërkojnë edhe subvencionim për shërimin e tyre në banjat termale. M.S.