• Video galeri

Ekonomia Botërore – Harta rrugore e periudhës së re në Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK)

Ekonomia Botërore – Harta rrugore e periudhës së re në Partinë për Drejtësi dhe Zhvillim (AK)

Një Turqi e fuqishme politikisht do të marrë në dorë edhe kyçin e stabilitetit ekonomik. Sistemi i ri çel portën e një Turqie të re që do të vijë së bashku me reforma dhe ndryshime.