PODCAST- Trepça bëhet pronë e qeverisë dhe e punëtorëve

PODCAST- Trepça bëhet pronë e qeverisë dhe e punëtorëve

Në mbledhjen e qeverisë, është miratuar projektligji për Trepçën. Nëse miratohet edhe në Kuvend, atëherë Trepça shpëton nga likuidimi, me ç’rast 80% do të jetë pronë e qeverisë, kurse 20% e punëtorëve.