Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 37-të)

Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 37-të)

Në episodin kaluar ju njohëm nga afër me reflektimin në shtypin turk të përpjekjes për pavarësi të Shqipërisë kundër Italisë. Kurse në këtë edicion do të njihmë me vendin që ka zënë përpjekja e Shqipërisë për pavarësi kundër Greqisë në shtypin e kohës në Turqi.