Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 34-t)

Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 34-t)

Në episodin e kaluar ju folëm për detyrat që ka kryer në ushtrinë osmane koloneli i shtabit në pension Selaudin Shkoza, i caktuar me detyrë në Shqipëri me urdhër të Ataturkut si dhe për kontributin e tij në shpalljen e Kushtetutës së Dytë (II.Meşrutiyet). Në këtë episod do të gjeni aktivitetin e Selahattin Beut në detyrën e Ministrit të Luftës në Shqipëri në qeverinë e Iljas Bej Vrionit.