Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 33-të)

Marrëdhëniet Turko-Shqiptare në Kohën e Ataturkut (Pjesa e 33-të)

Në episodin e kaluar ju përcollëm të plotë porosinë që Mustafa Qemal Pasha (Ataturku) i kishte dhënë kolonelit të shtabit në pension, Selahatin Beut, i cili ishte ngarkuar me detyrë në Shqipëri dhe i bëmë një vlerësim dy pikave të para të kësaj letërporosie. Në këtë episod do të shikojmë dy pikat e tjera të letrës në fjalë. (vijon nga episodi i kaluar)