Kosova në Fokusin Javor - Të diplomuar, por të pa-përgatitur për punë

Kosova në Fokusin Javor - Të diplomuar, por të pa-përgatitur për punë

Një ndër problemet kryesore me të cilët ballafaqohen bizneset është edhe gjetja e punëtorëve të kualifikuar, përkatësisht të gatshëm për punë. Edhe pse shumë të diplomuar në Kosovë, për shkak të kualitetit jo të mirë të shkollimit, shumë prej tyre nuk janë të përgatitur për punë, pa kryer punë praktike.