Agjenda Ballkanike - Investimet direkte të Turqisë në Ballkanin Perëndimor

Agjenda Ballkanike - Investimet direkte të Turqisë në Ballkanin Perëndimor

Me përfundimin e periudhës së Luftës së Ftohtë nisën të zhvillohen edhe marrëdhëniet tregtare dhe ekonomike të Turqisë me vendet e Ballkanit. Edhe pse marrëdhëniet ekonomike rriten nga viti në vit, ato ende nuk kanë arritur nivelin e dëshiruar. Përveç kësaj, luftërat në gjeografinë e ish-Jugosllavisë kanë bërë që biznesmenët turq të përqendrohen më shumë në Rumani, Bullgari dhe Shqipëri sesa në vendet e tjera të rajonit. Megjithatë, përpjekjet e vazhdueshme të vendeve të Ballkanit në drejtim të zhvillimit dhe privatizimit vazhdojnë të ofrojnë mundësi ekonomike për botën turke të biznesit.