Agjenda Ballkanike – Gjendja e biznesit në vendet e Ballkanit dhe pritjet për të ardhmen

Agjenda Ballkanike – Gjendja e biznesit në vendet e Ballkanit dhe pritjet për të ardhmen

Studimi është kryer duke anketuar nga 200 kompani në Shqipëri, Bosnjë-Hercegovinë, Kroaci, Mal të Zi, Kosovë, Maqedoni dhe Serbi, dhe ka nxjerrë rezultate të rëndësishme për komunitetin e biznesit në Ballkanin Perëndimor.