Agjenda Ballkanike- Bashkëpunimi dje dhe sot ndërmjet vendeve të Ballkanit

Agjenda Ballkanike- Bashkëpunimi dje dhe sot ndërmjet vendeve të Ballkanit

Ndër elementet më të rëndësishme që përgatisin bashkëpunimin rajonal në Ballkan, mund të përmenden historia e përbashkët, e shkuara e planifikuar e qendrës së përbashkët, afrimiteti i hapësirës gjeografike, nivelet e ngjashme të zhvillimit ekonomik dhe preferencat e njëjta në politikën e jashtme të këtyre vendeve.