Agjenda Ballkanike – Papunësia është problemi më i madh i Ballkanit

Agjenda Ballkanike – Papunësia është problemi më i madh i Ballkanit

Këshilli i Bashkëpunimit Rajonal (RCC), i cili vepron në drejtim të zhvillimit të bashkëpunimit shumëpalësh midis vendeve të Ballkanit, ka publikuar raportin lidhur me një sondazh publik që ka realizuar nën emrin "Barometri Ballkanik 2018" dhe bëri prezantimin e tij në Bruksel më 6 korrik.