Rritja ekonomike e Turqisë habit institucionet ndërkombëtare financiare

Ekonomia Turke | Disa institucione financiare ndërkombëtare kanë revizionuar në drejtimin vertikal parashikimet e tyre për rritjen ekonomike të Turqisë.

Ekonomia Turke

Rritja e ekonomisë së Turqisë me mbi 5% në dy tremujorët e parë të vitit ka bërë që institucionet dhe agjencitë financiare ndërkombëtare të revizionojnë parashikimet e tyre.

 

Fjalët Kyçe: shkalla e rritjes ekonomike , institucione financiare , agjencitë e klasifikimit të kredisë , ekonomia turke , rritja ekonomike e Turqisë