Naci DÜZEL

 
         
 
   
Müzik Türü - Görevi:
  THM - Saz sanatçısı
( Bağlama )
 
   
Eğitim Durumu:
  Lise  
        İst. Beld. Kons., İ.Ü. THM topluluğu, Yavuz Top Müzik Okulu, M.S.M. Öğrt. Görevlisi olarak çalıştım. TRT'de “ Yörelerimiz Türkülerimiz” programında Müzik Danışmanlığı yaptım.
*TRT Repertuarındaki beste veya derlemelerinin sayısı ve örnekler : Bağışla Sevdiğim Hakkı Seversen.
*Aldığı Ödüller : Birçok dernek ve kuruluş ödülleri ve takdir belgeleri.
*Çıkardığı CD ve özel çalışmalar:
1984 – Canlardan Canlara.
1999 – Bağlama Takımı Türkülerimiz