Agenda balcanılor 15/2017

Agenda balcanılor 15/2017

Agenda balcanılor 15/2017

Factori neschimbaţi în politica Turciei faţă de Balcani 15/2017

Republica Turcia, încă de la înfiinţarea sa şi până în prezent a constituit un factor important în politica externă a Balcanilor. Faptul că Balcanii se află în drumul Turciei către Europa, că au o moştenire istorică comună, de asemenea în regiune trăiesc un număr important de turci şi celelalte grupuri de rude ale acestora, face ca Turcia să fie interesată în mod natural de Balcani. Iar în ultimii ani se poate observa interesul tot mai crescut al oamenilor de afaceri turci pentru această zonă. Factorul istoric constituie o experienţă comună a Turciei cu ţările din Balcani. Şi numai această experienţă în sine incită ca Turcia să-şi dezvolte bune relaţii cu toate ţările din regiune. De asemenea se poate afirma că politicienii turci văd o zonă de influienţă a Turciei în Balcani în contextul factorului istoric.  În acest context, se subliniază foarte des intenţia continuării relaţiilor bazate pe încredere şi stimă reciprocă cu ţările din Balcani. Ca o prelungire a factorului istoric, în prezent în limbile balcanice se găseşte un număr mare de cuvinte turceşti încă utilizate şi unele dintre cele mai frumoase opere arhitecturale ale Statului Otoman împodobesc oraşele din Balcani. Turcia declară deschis că doreşte ocrotirea istoriei şi culturii turce din Balcani ca o moştenire culturală comună.

La o evaluare din punct de vedere geografic, Balcanii constituie un pod deschis al Turciei spre Europa. De aceea toate progresele din regiune pot influienţa Turcia din punct de vedere politic, economic şi cultural. În concluzie, interesul de bază al Turciei o constituie scăderea tensiunilor din Balcani şi asigurarea unei păci stabile în regiune. Pe de altă parte Balcanii, constituie o rută de tranzit importantă pentru comerţul Turciei cu ţările europene. Camioanele turceşti tranzitează anual aproape de 200 de mii de ori ţările din  Balcani pentru a transporta marfă în Europa Occidentală. Pe viitor, modificările trăite în sectorul transporturilor din Balcani va putea asigura unele oportunităţi din punct de vedere al comerţului exterior al Turciei cu ţările din Balcanii de Vest şi cu Uniunea Europeană dar pot să aducă şi unele conflicte împreună cu acestea.

Factorul uman în politica balcanică a Turciei este legat şi de turcii şi rudele din grupările etnice rămase de pe vremea otomanilor. Conform statisticilor oficiale existente, în Balcani trăiesc aproximativ 1 milion 100 de mii de turci. În afara turcilor în Balcani mai trăiesc un număr important de musulmani cu o cultură şi destin asemănător turcilor de aici. Conform cifrelor oficiale în 10 ţări balcanice totalul populaţiei musulmane este de peste 8 milioane. Cetăţenii Republicii Turcia din cauza relaţiilor emoţionale şi de rudenie existente cu populaţia din Balcani interactionează cu suferinţele rudelor şi conaţionalilor din regiune în perioadele de criză şi de aceea Turcia este mult mai sensibilă faţă de unele evenimente petrecute în Balcani.     

Din punct de vedere relativ, economia este un factor nou care explică existenţa Turciei în Balcani. După ce războiul rece a luat sfârşit şi o dată ce ţările din Balcani au început să treacă la economia de piaţă au început să se dezvolte şi relaţiile comerciale şi economice ale Turciei cu ţările din regiune.  

Deşi relaţiile economice se dezvoltă din an în an, totuşi încă nu au ajuns la nivelul dorit. De asemenea, razboaiele desfăşurate în geografia fostei İugoslavii au făcut ca oamenii de afaceri turci să se concentreze mai mult pe România şi Bulgaria. Împreună cu aceasta, eforturile desfăşurate în ţările balcanice pentru privatizare şi dezvoltare continuă să ofere ocazii economice oamenilor de afaceri turci. În prezent Turcia are contracte de cooperare economică şi comercială cu toate ţările din Balcani. Turcia are şi convenţii de prevenire a dublei impozitări, liberă circulaţie a mărfurilor precum şi contracte de impulsionare şi apărare reciprocă a investiţiilor cu ţările din Balcani.    

Conform datelor İnstitutului de Statistică din Turcia în anul 2014 Turcia a exportat în 10 ţări din Balcani 5,2% din volumul total al exportului său şi a importat 4,5%. Cea mai mare proporţie în comerţul Turciei cu ţările balcanice o au România, Bulgaria şi Grecia.

Conform datelor Ministerului Economiei, începând cu iulie 2014 împreună cu investiţiile turceşti efectuate cu ţările terţe, valoarea cumulată a investiţiilor străine directe făcute de Turcia în ţările din Balcani este în jur de 4,4 miliarde de dolari. Din punctul de vedere al investiţiilor, ţara balcanică cu cea mai intensă activitate a firmelor turceşti este România.  

Turcia prezintă în ţările balcanice şi activitate în domeniul antreprenorial. În regiune, firmele din Turcia se găsesc răspândite într-o mare diversitate de proiecte de la construcţii de autostrăzi şi până la  imobiliare. Conform datelor Ministerului Economiei, începând cu iulie 2014 valoarea totală a proiectelor antreprenoriale din ţările balcanice era în jur de 12 miliarde de dolari. Din valoarea totală a serviciilor de antreprenoriat turceşti din ţările balcanice aproape 57% sunt în proiectele din România iar 13% în cele din Bulgaria.

Aţi ascultat un program realizat de Dr. Erhan Türbedar.                             Ştiri din aceeaşi categorie