اعتراضات کارگری در استان خوزستان

اعتراضات کارگری در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران همچنان ادامه دارد

اعتراضات کارگری در استان خوزستان

اعتراضات کارگری در استان خوزستان واقع در جنوب غربی ایران همچنان ادامه دارد.

به گزارش ایرنا، کارگران فولاد اهواز و کارخانه شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه شوش هفته هاست  در اعتراض به عدم پرداخت حقوق خود و بهبود شرایط شرکت هر روز تجمع می کنند.

در شهر آبادان نیز کارگران شهرداری با تجمع در مقابل ساختمان اصلی شهرداری عدم پرداخت سه ماهه حقوقشان را مورد اعتراض قرار دادند.

در شهر حمیدیه نیز یک گروه بیست نفره از کارمندان شهرداری دست به تظاهرات زدند.

از سوی دیگر گروهی از کارکنان قطار شهری اهواز نیز برای درخواست حقوق معوقه خود به راهپیمایی کارگران پیوستند و شماری از شهروندان دیگر نیز راهپیمایان را همراهی کردند. برخی کارگران قطار شهری اهواز گفته‌اند که به مدت ۱۸ ماه حقوق دریافت نکرده‌اند.

کارگران معترض اهوازی که در روزهای اخیر برای همبستگی با کارگران نیشکر هفت‌تپه در شوش و نیز برای مطالبه حقوق صنفی خود به خیابان آمده بودند، امروز نیز با راهپیمایی در بازار امام خمینی و خیابان نادری با سر دادن شعارهایی خواستار آزادی کارگران دربند شدند.خبرهای مرتبط