سقوط هلی کوپتر نظامی در ایران

سرنشینان این هلی کوپتر مجروح شدند

سقوط هلی کوپتر نظامی در ایران

در نتیجه سقوط یک هلی کوپتر نظامی در ایران 5 نفر مجروح شدند.

بموجب گزارش تلویزیون دولتی ایران، یک هلی کوپتر متعلق به نیروی هوایی ایران در نزدیکی های شهر کرج در حین پرواز نظامی سقوط کرده است.

5 سرنشین این هلی کوپتر از نوع "  Chinook" که گفته می شود بعلت نقص فنی سقوط کرده است، مجروح شدند.خبرهای مرتبط