اعلام حکم مشایی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و جوانفکر، رئیس سابق خبرگزاری ایرنا

رئیس کل دادگستری تهران از اعلام حکم اسفندیار رحیم مشایی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و علی اکبر جوانفکر، رئیس سابق خبرگزاری ایرنا خبر داد.

اعلام حکم مشایی، معاون رئیس جمهوری سابق ایران و جوانفکر، رئیس سابق خبرگزاری ایرنا

غلامحسین اسماعیلی، رئیس کل دادگستری استان تهران درباره صدور احکام اسفندیار رحیم مشایی معاون رئیس جمهوری سابق ایران در دوره های نهم و دهم و علی اکبر جوانفکر گفت: «مشایی به 5 سال حبس بابت اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، یکسال حبس بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و 6 ماه حبس بابت توهین محکوم شده است».

به گزارش خبرگزاری قوه قضاییه «میزان»، وی گفت: از این میزان مجازات 5 سال آن به موجب قانون اشد مجازات قابل اجراست. علی اکبر جوانفکر، مدیر سابق خبرگزاری ایرنا در زمان محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور سابق ایران به اتهام تبانی ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به 4 سال حبس محکوم شد».

رئیس کل دادگستری تهران همچنین درباره اتهام جاسوسی به مشایی توضیح داد: اتهامات دیگری درباره وی وجود دارد که پرونده آن در دادگاه باز است.خبرهای مرتبط