مجلس ایران طرح توقف اجرای اعدام در ملاء عام را بررسی می کند

نماینده مجلس ایران و طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع و نقص عضو اعلام کرد به دنبال تغییر در نحوه اجرای احکام در ملاء عام هستیم

مجلس ایران طرح توقف اجرای اعدام در ملاء عام را بررسی می کند

عزت الله یوسفیان ملا، نماینده مجلس ایران و طراح طرح نحوه اجرای احکام اعدام، قطع و نقص عضو اعلام کرد: به دنبال تغییر اجرای احکام اعدام و قطع عضو ونقص عضو در ملاء عام هستیم.

به گزارش خبرگزاری "خانه ملت"، وی افزود: این ماده واحده دارای یک تبصره است که دیروز در صحن علنی مجلس اعلام وصول شد.

این نماینده مجلس ایران با بیان اینکه اجرای برخی از احکام در ملاء عام آثار، پیامد و بازتاب نامناسب اجتماعی به دنبال دارد، اظهار داشت: تماشای مجازات و صحنه اعدام آثار مخرب زیادی را بر روح و روان کودکان و نوجوانان بر جای می گذارد و در برخی موارد نباید در ملاء اعدام اجرا شود.

یوسفیان ملا افزود: البته در جایی که قانون و شرع اجرای مجازات را در ملاء عام تعیین کرده بحثی جدا است، اما در مواردی که نیازی به اجرای احکامی مانند مجازات اعدام یا قطع عضو در ملاء عام وجود ندارد و قانون صراحت ندارد نباید در ملاء عام اجرایی شود، بلکه باید در فضای زندان یا فضاهای بسته اجرا شود. 

این نماینده مجلس تصریح کرد: همچنین در طرح مذکور به دنبال این هستیم که تماشای مجازات هایی که اجرای آنها در ملاء عام لازم است توسط افرادی که ناراحتی قلبی دارند و زیر 15 سال هستند ممنوع شود.

گفتنی است حکم اعدام در ملاء عام در ایران از سوی فعالان حقوق بشر داخلی و بین المللی به کرات مورد انتقاد قرار گرفته است.خبرهای مرتبط