امضای نخستین قرار داد نفتی میان ایران و کنسرسیوم انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام

نخستین قرارداد نفتی میان ایران و کنسرسیوم انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام در تهران برای توسعه یک میدان نفتی در غرب این کشور امضاء شد.

امضای نخستین قرار داد نفتی میان ایران و کنسرسیوم انگلیس بعد از خروج آمریکا از برجام

نخستین قرارداد نفتی میان ایران و کنسرسیوم انگلیسی بعد از خروج آمریکا از برجام در تهران برای توسعه یک میدان نفتی در غرب این کشور امضاء شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا به گزارش خبرنگار اقتصادی ایلنا بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران در مراسم امضای قرارداد توسعه میدان نفتی کرنج با کنسرسیوم پرگس که با حضور سفیر انگلیس، مدیرعامل شرکت پرگس، مدیرعامل شرکت نفت ایران و معاونان این شرکت، رئیس کمیسیون انرژی مجلس، مدیرعامل شرکت مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد، گفت: در مناطق نفت‌خیز جنوب سال‌ها حساسیت داشته‌اند که قراردادها در قالب توسعه میادین منعقد شوند و اکنون با سخت‌کوشی و درک شرایط توانستند شاخه‌ای قرار IPC را به مرحله امضا برسانند.

وزیر نفت ایران اظهارداشت: دستاورد شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب این است که این اولین قرارداد تاریخی برای توسعه میدان نفتی را امضا می‌کند که این خود از عقد قرارداد و میزان تولید نفتی که دارند، کم‌ارزش‌تر نیست.

زنگنه با تاکید بر اینکه در راستای سرمایه‌گذاری و توسعه یک میدان مهمترین اصل مدیریت پروژه و انجام آن در زمان محدود است، تصریح کرد: حساسیت این میدان به خاطر آن است که یک میدان برون فیلد است زیرا ما تاسیسات تزریق داریم که کار را پیچیده‌تر از یک میدان گرین فیلد کرده است.

وی افزود: ما هرگز خود را به یک شکل قرارداد محدودیت نکرده‌ایم و شکل‌های مختلف را در IPC مدنظر قرار داده‌ایم.

وزیر نفت ایران با بیان اینکه نحوه پرداخت‌ها در این قراردادها بستگی به عملکرد است، خاطرنشان کرد: ما افزایش تولید و افزایش بازیافت داریم که 18 تا 20 میلیارد دلار دارد اما کمتر از دو میلیارد دلار سرمایه‌گذاری می‌شود.

 خبرهای مرتبط