دادستان تهران کاووس سیدامامی را به ارتباط با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران متهم کرد

دولت‌آبادی: این افراد حدود ده سال پیش با هدایت دو افسر اطلاعاتی آمریکا موسسه‌ای را در قالب فعالیت‌های زیست محیطی» ایجاد کرده بودند و از جمله در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین برای رصد فعالیت های موشکی کشور نصب کرده بودند

دادستان تهران کاووس سیدامامی را به ارتباط با افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران متهم کرد

عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران مدعی شد که کاووس سیدامامی فعال محیط زیست و استاد دانشگاهی که بنا به اظهارات مقامات ایرانی در زندان اوین خودکشی کرده با «افسر اطلاعاتی آمریکا در ایران» و بازداشت‌شدگان دیگر مرتبط با این پرونده نیز با سیا و موساد در ارتباط بوده اند.

دولت‌آبادی گفت: این افراد حدود ده سال پیش با هدایت دو افسر اطلاعاتی آمریکا موسسه‌ای را در قالب فعالیت‌های زیست محیطی» ایجاد کرده بودند و از جمله در برخی از مناطق استراتژیک کشور تعدادی دوربین در ظاهر برای رصد امور زیست محیطی نصب کرده بودند که در واقع پوششی برای رصد فعالیت های موشکی کشور بوده است.

دادستان تهران افزود: «پس از بازداشت کاووس سیدامامی، وی از بازجوی خود برای پاسخ به سوالات، فرصتی درخواست کرده و پس از مراجعه به محل نگهداری خود در بازداشتگاه، در سرویس بهداشتی دست به خودکشی زده است.

دولت‌آبادی اظهار داشت: یکی از متهمان این پرونده تابعیت سه‌گانه ایرانی-آمریکایی-انگلیسی دارد و سیدامامی هم علاوه بر تابعیت ایرانی، تابعیت کانادایی داشته است.

دادستان تهران گفت که بعضی از متهمان اعتراف کرده‌اند که برای شرکت در کنفرانس منارید «سفرهای متعدد» به اسرائیل داشته‌اند که به گفته دولت‌آبادی، افسر اطلاعاتی موساد هم در آن کنفرانس حضور داشته است.

دولت‌آبادی گفت: در پی دریافت گزارشی از یک نهاد امنیتی در مورد فعالیت‌های متهمان، بازداشت آنها و تحقیقات آغاز شده است.

دولت آبادی از «نفوذ در جامعه علمی» و «موضوعات زیست محیطی» به عنوان دو هدف دیگر دستگاه‌های امنیتی آمریکا و اسرائیل نام برده و اظهار داشت که آنها قصد داشتند در بعضی حوزه های محیط زیست ایران بحران ایجاد کنند.خبرهای مرتبط