ظریف: سلاح‌های هسته‌ای باید از صحنه گیتی برچیده شوند

وزیر امور خارجه ایران گفت ایران به طور جدی معتقد است سلاح‌های هسته ثبات‌زدا و امنیت‌برانداز هستند و باید از صحنه گیتی برچیده شوند

ظریف: سلاح‌های هسته‌ای باید از صحنه گیتی برچیده شوند

محمد جواد ظریف، وزیر خارجه ایران طی سخنانی در کنفرانس بین المللی امنیت و توسعه پایدار در سمرقند ازبکستان اظهار داشت: "​اعلام منطقه عاری از سلاح‌های هسته‌ای در منطقه آسیای مرکزی، اقدامی مبتنی بر درک صحیح از امنیت است. ایران نه تنها بلحاظ دینی و اعتقادی مخالف ساخت، تولید و کاربرد چنین سلاح هائی است بلکه بطور جدی معتقد است این سلاح‌ها خود ثبات‌زدا و امنیت‌برانداز هستند و باید از صحنه گیتی برچیده شوند".

به گزارش وب سایت رسمی وزارت امور خارجه ایران، وی افزود: "ما با دستیابی به توافق هسته‌ای و عمل به تمامی تعهدات خود وفق برجام، در صحنه عمل نیز پایبندی خویش را به اصل عدم اشاعه و خلع سلاح هسته‌ای به اثبات رساندیم".

ظریف همچنین شهر سمرقند را "همواره حلقه وصل اقوام و جوامع مختلف فارس و ازبک و تاجیک، و چهار راه اتصال و ارتباط شرق و غرب از طریق جاده ابریشم" دانسته و خاطرنشان کرد: "این شهر زیبا کانون تمدنی در حوزه تاریخی و فرهنگی ِآسیای کهن به شمار رفته و مشاهیر و ادبا و شعرا و دانشمندان این خطه نقش بسزائی در علم، هنر و فرهنگ و شکل گیری تمدن بشری ایفا کرده‌اند".خبرهای مرتبط