نگرانی مجلس ایران از پیامدهای رفراندم در اقلیم کرد عراق

دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل در دیدار با نماینده سازمان ملل در تهران گفت که رفراندم جدایی اداره محلی اقلیم کرد شمال عراق پیامدهای نامطلوبی بر ثبات سیاسی این کشور و امنیت منطقه خواهد داشت.

نگرانی مجلس ایران از پیامدهای رفراندم در اقلیم کرد عراق

حسین امیرعبداللهیان، دستیار ویژه رئیس مجلس ایران در امور بین الملل در دیدار با گری لوئیس نماینده سازمان ملل در تهران اعلام کرد که رفراندم جدایی اداره محلی اقلیم کرد شمال عراق پیامدهای نامطلوبی بر ثبات سیاسی این کشور و امنیت منطقه خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری "ایلنا"، گری لوئیس، نماینده سازمان ملل در تهران نیز در این دیدار گفته که "نگرانی رئیس و نمایندگان مجلس ایران پیرامون مشکلات بین اربیل و بغداد را در موضوع رفراندم اقلیم کرد به دبیر کل سازمان ملل منتقل خواهد کرد".

چند روز پیش امیرعبداللهیان در دیدار با اریک شوالیه، مشاور دیپلماتیک رئیس جمهور فرانسه در تهران تاکید کرد که برگزاری رفراندم در اداره اقلیم کرد شمال عراق بحران جدیدی را رقم می زند. پیش از این رهبر ایران نیز مخالفت خود با رفراندوم مذکور را اعلام کرده بود.

گفتنی است به تازگی مجلس عراق علیه رفراندم جدایی اداره اقلیم کرد شمال این کشور رای داد و مخالفت ها با برگزاری رفراندوم در ابعاد گسترده ادامه دارد.خبرهای مرتبط