واگذاری مناطق نفت خیز ایران به روسیه

ایران، مناطق نفت خیز شادگان و رگ سفید، را به شرکت زاروبژنفت روسیه واگذار کرد

واگذاری مناطق نفت خیز ایران به روسیه

ایران، مناطق نفت خیز شادگان و رگ سفید، واقع در استان هرمزگان که در جنوب این کشور میباشد را به شرکت زاروبژنفت روسیه واگذار کرد.

بر اساس تفاهمنامه انجام شده، شرکت زاروبژنفت، برای توسعه و انجام تحقیقات نفتی در مناطق مذکور، پروژه هایش را حد اکثر طی 9 ماه به NIOC ارائه خواهد کرد.

ایران، در چهارچوب مدل جدید "Iran Petroleum Contract"، که برای تفاهمنامه نفتی مورد نیاز میباشد، 49 منطقه نفت و گاز خود را که به ارزش 100 میلیارد دلار میباشد، برای سرمایه گذاران خارجی باز کرده بود.

تفاهمنامه مذکور که امروز امضا گردید، هشتمین توافقنامه با شرکت زاروبژنفت روسیه میباشد. گفته میشود که توافقنامه های مرتبط با تحقیقات نفتی میان ایران و شرکتهای گازپروم و روس نفت روسیه، هنوز به مرحله امضا نرسیده است.

NIOC دو هفته قبل برای گسترش یازدهمین منطقه نفتی پارس جنوبی که بزرگترین منطقه گاز طبیعی این منطقه محسوب میشود، توافقنامه ای با شرکت توتال فرانسه امضا کرده بود.

 خبرهای مرتبط