مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن زیر 20 سال بالکان

ترکیه در مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن زیر 20 سال بالکان، 8 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز بدست آورد

مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن زیر 20 سال بالکان

ترکیه در مسابقات دو و میدانی قهرمانی داخل سالن زیر 20 سال بالکان، 8 مدال طلا، 3 نقره و 6 برنز بدست آورد.

در این مسابقات که در سالن دو و میدانی آتاکوی در استانبول برگزارشد، در زنان توغبا توپتاش در دوی 800 متر، اینجی کالکان در 1500 متر، اورکوش ایشیک در 3000 متر، دومیسا اوکدم در پرش بلند، مسوره توتکو یلماز در پرش با نیزه، پینار آکیول در پرتاب وزنه و در مردان آیت الله اصلان خان در 3000 متر و آلپرن کاراخان در پرتاب وزنه مدال طلا کسب کردند.خبرهای مرتبط