ترکیه‌ قهرمان مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی شد

تیم قایقرانی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍«پروویزا دراگون» از ترکیه مقام نخست مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی را کسب کرد

ترکیه‌ قهرمان مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی شد

تیم قایقرانی ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍«پروویزا دراگون» از ترکیه در مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی دراگون که در استرالیا برگزار شد به مقام قهرمانی دست یافت.

در این مسابقات که که با حضور 34 ورزشکار از 10 کشور برگزار شد قایقرانان «پروویزا دراگون» توانستند طی 10 مسابقه 23 امتیاز کسب کنند و در جایگاه نخست این مسابقات قرار بگیرند.

تیم «پروویزا دراگون» ترکیه در سال 2017 نیز توانسته بود به مقام قهرمانی مسابقات قهرمانی قایقرانی بادبانی دراگون دست یابد.خبرهای مرتبط