پیغام تبریک رئیس جمهور ترکیه به ملی پوش ترک

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تلگراف تبریکی به یاسمین اجم آناگوز که در مسابقات قهرمانی اروپا مدال طلا کسب کرده است، ارسال نمود.

پیغام تبریک رئیس جمهور ترکیه به ملی پوش ترک

رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه، تلگراف تبریکی به یاسمین اجم آناگوز که در مسابقات قهرمانی اروپا مدال طلا کسب کرده است، ارسال نمود.

بر اساس بیانیه صادره از مرکز رسانه ای ریاست جمهوری، اردوغان با اراسل تلگراف به ورزشکار ملی، تبریک گفته است.

آناگوز که در مرحله نهایی مسابقات قهرمانی اروپا که در شهر لگنیکای لهستان برگزار گردید، با رقیب دانمارکی اش به نتیجه مساوی 5 بر 5 رسید، در نتیجه پرتابهای تساوی، توانست رقیبش را شکست داده و قهرمان شود.خبرهای مرتبط