مسابقه تیم ملی فوتبال ترکیه با تیم ملی فوتبال رومانی

تیم ملی فوتبال ترکیه برای شرکت در یک مسابقه ویژه راهی رومانی گردید

مسابقه تیم ملی فوتبال ترکیه با تیم ملی فوتبال رومانی

تیم ملی فوتبال ترکیه برای شرکت در یک مسابقه ویژه راهی رومانی گردید.

این مسابقه امروز در شهر " Cluj " رومانی و ساعت 21 و 15 دقیقه به وقت ترکیه برگزار خواهد شد.

تیم ملی فوتبال ترکیه با یک کادر متشکل از بازیکنان جوان در مقابل تیم فوتبال رومانی حاضر خواهد شد.

بدین ترتیب فوتبالیست های جوان صاحب تجربه خواهند شد.

هیئت فنی در نظر دارد به جوانان در تیم ملی این فرصت را بدهد تا تیم خود را به بالاترین مراحل ارتقا دهند.خبرهای مرتبط