رافتینگ در آنتالیا

آنتالیا یکی از مناسب ترین مکان ها برای رافتینگ در جهان است

رافتینگ در آنتالیا
رافتینگ در آنتالیا
رافتینگ در آنتالیا

گروه دوچرخه سواران آنتالیا که در ماناوگات گردهم آمدند، در خلال کمپینگ، در ورزش رافتینگ نیز هنرنمایی کردند. 

آنتالیا یکی از بهترین اماکن مناسب برای رافتینگ در جهان است.

 

گروه دوچرخه سواران آنتالیا که در ماناوگات گردهم آمدند، در خلال کمپینگ، در ورزش رافتینگ نیز هنرنمایی کردند. 

آنتالیا یکی از بهترین اماکن مناسب برای رافتینگ در جهان است.

 خبرهای مرتبط