ترکیه در 16 مسابقات جهانی دومیدانی صاحب مدال نقره گردید

در ششمین روز مسابقات جهانی دو میدانی ، رقابت های 400  متر با مانع در شهر لندن برگزار شد

ترکیه در 16 مسابقات جهانی دومیدانی صاحب مدال نقره گردید
مدال نقره از آن ورزشکار ترک گردید
مدال نقره از آن ورزشکار ترک گردید

مدال نقره از آن ورزشکار ترک گردید .

"  Yasmani Copello Escobar " دونده کوبایی که بنام ترکیه در 16 امین مسابقات دو میدانی جهان بنام رقابت کرد، در مسابقه 400 متر با مانع به مقام دوم دست یافته و صاحب مدال نقره گردید.

در ششمین روز مسابقات جهانی دو میدانی ، رقابت های 400  متر با مانع در شهر لندن برگزار شد.

"  Yasmani Copello Escobar " دونده کوبایی که در مسابقات 2016 ـ ریو مدال برنز و در مسابقات اروپا مدال طلا دریافت کرد، با 48 ممیز 49 ثانیه موفق به دریافت مدال نقره گردید.

در حالیکه " Karsten Warholm " نروژی با 48 ممیز35 ثانیه مدال طلا دریافت کرد، ورزشکار آمریکایی " Kerron Clement " با 48 ممیز52 ثانیه صاحب مدال برنز شد.

با این نتیجه ترکیه توانست صاحب اولین مدال در این مسابقات گردد.خبرهای مرتبط