باغ وحش غازی آنتپ

ساکنان باغ وحش غازی انتپ ترکیه، یا استخر و یا مناطق سایه را ترجیح میدهند خرسها با یکدیگر در آب بازی کرده و ببر و پلنگها نیز در سایه استراحت میکنند. فیلها نیز خودشان را شسته و در گل بازی میکنند.


برچسب ها: باغ وحش