حملات هوایی جنگنده های روسیه و رژیم اسد به ادلب و حماه همچنان ادامه دارد

حملات هوایی جنگنده های روسیه و رژیم اسد به ادلب و حماه همچنان ادامه دارد