بمب افکن " Tu-160" روسیه

روسیه بمب افکن  " Tu-160" را ساخت. این بمب افکن اولین پرواز آزمایشی خود را در ماه فوریه سال 2018 انجام خواهد داد. 

تولید انبوه این بمب افکن در سال 2023 آغاز خواهد شد.