کلیب زیبای نیروهای مسلح ترکیه به مناسبت 18 ام مارس سالگرد پیروزی دریایی چاناک کاله

کلیب زیبای نیروهای مسلح ترکیه به مناسبت 18 ام مارس سالگرد پیروزی دریایی چاناک کاله 

وقف نیروهای مسلح ترکیه به مناسبت روز 18 ام ماه مارس سالگرد پیروزی چاناک کاله برای ترانه چاناک کاله کلیبی که از سوی مجروحین جنگی و نزدیکان شهدا صدا برداری شده تهیه کرد.