حضور امیر خان هنرپیشه معروف سینمای بالیوود در آنکارا

امیرخان هنر پیشه معروف وارد آنکارا شد.