گشایش بزرگترین پارک زراعی و خوراکی جهان در ایتالیا

بزرگترین پارک مواد غذایی و محصولات زراعی جهان در شهر " Bologna " ایتالیا بازشد. در این پارک صد هزار متر مربعی یک رستوران 7300 متری مربعی، یک مرکز کنگره 4 هزار متر مربعی، مغازه ها و سوپر مارکتها و محوطه های ویژه پرورش دو هزار گیاه و اصطبل ها و مزارع وجود دارد.