جشنواره املت در بلژیک

علی رغم بحران تخم مرغ در اروپا، جشنواره بیست ساله املت در بلژیک انجام گردید.